Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Přihlásit se
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (3/6) · 11:29

Změny základního kapitálu v s. r. o. Účtování o zvýšení a snížení základního kapitálu v s. r. o.

Navazuje na Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy.
video