Násobení násobků 10 Ukážeme si, jak rozložením čísel na součin můžeme dostat daleko jednodušší příklad než byl původně zadaný.

video