Slovní úloha: Určení zlomku Pokud má Věra rozdělený talíř na 3 části, na jakém zlomku talíře je brokolice?

video