Rozpoznávání zlomků větších než 1 Na obrázcích si ukážeme, jak rozpoznat zlomky větší než 1.

video