Různé postupy pro násobení víceciferných čísel Jak při násobení víceciferných čísel může pomoci si jedno z čísel rozložit (na součin nebo součet) a jak si takový rozklad můžeme představit na obrázku.

video