Dělení s desetinnými čísly Budeme dělit celá a desetinná čísla a u každého příkladu si ověřovat, že všechny způsoby povedou ke stejnému výsledku.

video