Písemné dělení desetinných čísel 3 Tentokrát sice budeme při dělení posouvat desetinnou čárku doprava, i tak ovšem budeme dělit menší číslo číslem větším, a proto nám vyjde jako výsledek desetinné číslo.

video