Převod na zlomky o společném jmenovateli 2: 3/5 a 7/2 Převedeme si 3/5 a 7/2 na stejné jmenovatele. Ukážeme si postup, kterým lze takto zlomky obecně převádět, aniž by se jejich hodnota změnila.

video