Určování desetin na číselné ose Určíme desetinná čísla vyznačená na číselné ose.

video