Desetiny - grafické znázornění na číselné ose Grafické znázornění desetinných čísel na číselné ose.

video