Počítání s pastelkami Cvičení: Slovní úloha na odčítání: 64 minus 31.

video