Úvod do dělení 2cifernými čísly Pomocí odhadování čísel si pomůžeme k výsledkům příkladů, ve kterých budeme dělit 3ciferná čísla 2cifernými beze zbytku.

video