Absolutní hodnota - nerovnice, př. 1 Nerovnice s absolutní hodnotou, vyznačení řešení na číselné ose.

video