Inflace: měření životních nákladů
Inflace: měření životních nákladů (2/11) · 7:28

Skutečný CPI-U (index spotřebitelských cen pro městské spotřebitele) spotřební koš Jaké jsou skutečné váhy pro CPI-U spotřební koš?

Navazuje na HDP: Měření národního důchodu.
V tomto videu chci prozkoumat, jak vypadá skutečný koš zboží pro index spotřebitelských cen. V minulém videu jsme měli směšně jednoduchý příklad. A tady je tabulka, kterou jsem získal. Tohle je původně vydané Úřadem pro statistiky práce. Pokud budete vyhledávat CPI nebo CPI-U a Úřad statistik práce, měli byste najít tiskovou zprávu, kde vydali CPI (index spotřebitelských cen). A tohle je první tabulka v té tiskové zprávě. A říkají, že index spotřebitelských cen pro všechny městské spotřebitele, stejně jako jsme o tom mluvili v minulém videu... Když lidé hovoří o indexu spotřebitelských cen, skutečně hovoří nebo mají tendenci hovořit o CPI-U, protože většina spotřebitelů spadá do této kategorie. Americké průměrné město podle kategorie výdajů a skupiny komodity a služby. A potom definují svůj základní rok. Ve skutečnosti mají rozmezí. Myslím, že berou rozmezí mezi roky 1982 a 1984. Říkají, že to je 100, pokud není uvedeno jinak. A co udělají s tímhle prvním sloupcem. Tohle jsou různé skupiny, za které lidé utratí... za které městský spotřebitel může utratit své peníze. Tohle říká, koš zboží, kterému dáváme váhy. Méně než 15% se utrácí za jídlo a nápoje a potom těch 15% dále specifikují. 13% je za jídlo a i to dále rozvádějí. Mezi 7% a méně než 8% je to jídlo doma. A potom to rozdělují mezí obiloviny, masa, mléčné a související produkty, ovoce a zeleninu. Průměrný základ toho, jak koš skutečně vypadá je, že utrácejí stejnou částku za ovoce a zeleninu jakou utrácejí za alkohol. A utrácejí významně méně za... no, nevím, zda je to dobrý trend. Ale je zajímavé se na to podívat, protože se na to nahlíží jako na typický koš zboží vašeho průměrného městského spotřebitele. A můžete vidět, že utrácejí trochu více za maso, drůbež a ryby. Vidíte to další rozdělení a můžete to specifikovat dále. Utrácejí 41% z koše zboží za bydlení. A i tohle dále dělí na to, že něco je vaše primární útočiště, něco je určitý druh obecného přístřeší. A jsou zde věci jako jídlo, paliva a komunální služby, které se do vašeho bydlení započítávají. Budete si muset svůj domov udržovat a podobně. A váš nábytek 4% nebo 4,4% se utrácí za nábytek. Můžeme pokračovat dolů. Na tohle je docela zajímavé se podívat. Koš zboží... Tohle používá typický městský spotřebitel, utrácí 3,6% za oblečení, 17% za dopravu, 6,6% za zdravotní péči a skoro stejnou částku za rekreaci, podobnou částku za vzdělávání. Rozdělují to dále na různé kategorie. Méně než 1% za tabák a kuřácké výrobky. A můžete říct, počkejte, víte, že většina lidí v USA v dnešní době nekouří. Ale ti, co ano, utrácejí daleko více než tohle. Tohle je průměr všech lidí, všech lidí v USA. Například, když 1 z 10 lidí utratí 10% ze svého příjmu za tabák a ti ostatní vůbec nekouří, potom se můžete dostat na průměr... průměrný koš zboží je asi 1%. A dále to rozdělují na další věci. A všechny tyhle váhy dohromady dají 100. Tohle je celý koš zboží. A nyní co udělají... tohle jsou váhy. Tenhle sloupec zde jsou v podstatě váhy v prosinci 2010. A to se bude měnit podle toho, jak se mění zvyky lidí nebo jak na trh vstupuje nové zboží nebo služby. Nebo upřímně jen tím, že se mění ceny, tohle se bude měnit. Ale musíte mít nějakou váhu, která nějak odstraní cenové změny nebo způsob, jak cenové změny zprůměrovat. Nyní nám říkají, že pokud není uvedeno jinak, náš základní rok bude 100. A potom vzhledem k základnímu roku nám potom dají ceny. Cena se smíchala s každou z těchto skupin v listopadu 2011 a potom prosinci 2011. A potom ve skutečnosti zjistí neupravenou cenovou změnu k prosinci 2011. Tohle je rok po roce... od prosince minulého roku. A tohle je z předcházejícího měsíce... a můžete vidět, že změna z minulých let je daleko větší než změna z předcházejícího měsíce. A jeden způsob, jak se na tohle dívat... tohle říká, že v listopadu 2011 bylo jídlo a nápoje v průměru zhruba 2,3 krát dražší než bylo v letech 1982 až 1984. V prosinci 2012, promiňte v prosinci 2011 bylo zhruba 2,31 krát dražší než bylo v letech 1982 až 1984. A jako datový bod navíc nám vlastně dávají tenhle malý řádek. Říkají, když nastavíme jako základní rok 1967, potom všechny položky... tady jsou všechny položky... když používáme jako výchozí základní rok 1982 - 1984, všechny položky byly v listopadu 2011 zhruba 2,6 krát dražší než v letech 1982 - 1984. Ale když máme jako náš základní rok 1967, nyní je to 6,77 krát dražší. Pamatujte si, že základní rok se rovná 100. Tohle je 6,77 krát dražší, než to bylo v roce 1967. A můžete projít všechny kategorie, abyste v podstatě viděli... tyhle všechny se vztahují k letům 1982 až 1984. Můžete vidět, o kolik věci zdražily. To je zajímavé. Věci jako nábytek tolik nezdražily vzhledem k počátku 80. let. Ve skutečnosti jsou některé kategorie, které dokonce zlevnily. Například nová a použitá motorová vozidla. To se vůbec nezměnilo alespoň na základě této váhy. A všechny tyhle úpravy dělají na základě kvality aut. Můžete říct, počkejte utácím za svoje auto více než v roce 1982. Ale dělají úpravy na základě toho, že vaše auto je daleko lepší. Není to není porovnání jablek s jablky. Ale mohli byste to vidět na základě těchto úprav, nevypadá to, že se to hodně změnilo. Věci jako zdravotní péče o hodně zdražily od počátku 80. let. Čtyřikrát dražší. Vidíte to zde. Video a audio zlevnilo. Rekreace obecně o tolik nezdražila. Informace a zpracovávání informací zlevnilo. Telefonní služby o tolik nezdražily. Komunikace zlevnila. Nevím, zda jste byli na světě na začátku 80. let, ale ve skutečnosti cena dálkového hovoru dramaticky klesla. Dokonce podívejte osobní počítače zlevnily. A ještě jednou jako auta, je zde úprava pro .... nedělají to přímo, protože konec konců počítače se staly daleko výkonnější. Ale v průměru zlevnily a staly se daleko výkonnější. Je zábavné se na to podívat. Myslím tím, že můžete vidět... podívejte se tady. Tabák a kuřácké výrobky dramaticky zdražily. Máte stále více soudních pravomocí, které z větší části díky zdanění nebo čehokoli jiného znesnadňují nákup. Vidíte věci jako... je zábavné si to prohlížet. Zdravotní... aha na to jsme se již koukali. Tohle je přehled služeb. Trvanlivé zboží. Víte mnoho z těchto věcí se pohybuje v cenovém rozmezí od 1% 2% do 3%. Ale věci jako zdravotnictví, tabák jsou daleko dražší. Věci jako počítače, komunikace jsou o hodně levnější. A potom, jak jsme to předtím zmínili, tohle měří procentuální změnu do prosince 2011 z předchozích let. To je proč to udává číslo rok po roce. A tohle je z předchozího měsíce. Tohle jsou sezónně upravené změny. A pokud budeme mít v jiném videu čas, budu mluvit o tom, jak to můžete vypočítat, když existují příklady sezónně upravených věcí.
video