Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka a agregátní nabídka (9/9) · 2:40

Daně jako nástroj fiskální politiky Jak může vláda ovlivnit agregátní nabídku pomocí daní?

Navazuje na Inflace: měření životních nákladů.
Chtěl bych udělat rychlý dodatek k minulému videu, protože jsem nepředstavil všechny nástroje fiskální politiky, které má vláda k dispozici. V minulém videu jsem se soustředil na takovou vládu, která udržuje neměnné daně a zvyšuje výdaje. Výdaje rostou. A jediný způsob, jak to vláda může udělat, je zvyšováním dluhu. Nebo možná pokud jsou tu nějaké vlády, které šetří, méně šetří. Ale většina z nich bude muset zvýšit svůj dluh. Dluh se zvýší. Když se nad tím zamyslíme ve spojitosti s výdajovými složkami HDP, víme, že HDP je rovno spotřebě, která sestává hlavně ze spotřebitelů, jedinců, investic, hlavně firemních a výdaje spotřebitelů za nové domy. Dále máte vládní výdaje, potom tu máte čistý vývoz, který to celé doplní. Ale v minulém videu jsme popsali, že tyhle dvě věci jsou udržovány neměnné. Daně se nemění. Vláda nezvyšuje výdaje většími daněmi, takže tahle část zůstává neměnná, ale máme tu navíc dluh, protože vláda více utrácí, dluh jde nahoru, všechno ostatní zůstává víceméně neměnné, takže HDP by rostl. Další nástroj, který vláda má k dispozici, je udržet výdaje konstatní. Výdaje nerostou. A snížit daně, daně se snižují, což by vložilo více peněz do rukou jednotlivých spotřebitelů a firem. Ještě jednou jediný způsob, jak toho dosáhnout, pokud udržujete výdaje neměnné a snižujete příjem, jediný způsob jak toho dosáhnout je, že zvyšujete dluh. To je ta společná myšlenka. Vláda by musela zvýšit dluh, když předpokládáme, že nemá žádné úspory, ze kteých by mohla čerpat, aby si tohle mohla dovolit financovat. Když se na to podíváme znovu, HDP se rovná spotřebě plus investice plus vládní výdaje plus čistý vývoz. V téhle situaci jsou vládní výdaje udržovány konstatní, ale protože daně pro spotřebitele a firmy se snížily, mohou toho více utratit. A nějaký díl z toho utratí, takže tyhle dvě složky porostou a poroste HDP. Chci se jen ujistit, že jsme přidali tenhle graf. Fiskální politika není jen o zvyšování nebo snižování vládních výdajů. Může to být i o daňové politice, o zvyšování nebo snižování daní.
video