Přihlásit se

Okřídlení lvi a býci, 883–859 př. n. l. Video bylo odebráno z YouTube. O assyrském sochařství se lze dočíst například na anglické Khan Academy zde: https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/ancient-near-east1/assyrian/a/assyrian-sculpture

Monica a Brian jsou v Metropolitním muzeu umění. Nahoře v oddělení starověkého Blízkého východu. Právě si tady prohlížíme asyrské umění. Nemůžu si pomoct, ale ta moc, která z tohoto místa vyzařuje, mi nahání strach. Tyto obrovské sochy bájných zvířat lemují vchod. I přes to, že jsme v 21. století v bezpečí muzea, mám trochu strach. Ty sochy se nad námi doslova tyčí. Dříve to býval vchod do paláce, nemám pravdu? Přímo do trůnního sálu. A samotný trůnní sál není před branou, ale za touto klenbou. Přesně tak. Předpokládám, že kdo šel do trůnního sálu, musel nejspíš být zvaným hostem. I přes to jim sochy měly nahánět strach? Samozřejmě. I zvaní hosté musejí mít na paměti královu moc. Co kromě velikosti soch o ní ještě svědčí? Už samotné ty příšery jsou strašidelné. Mají lidské hlavy a těla mohutných zvířat. Na jedné straně je to kočkovitá šelma, na druhé pak býk. Je zajímavé, že říkáš příšery. Když přistoupíme blíž, vidíme po obou stranách obličej krále, jak se dívá přímo na nás. Obě sochy jsou symetrické. Vidíme tedy obličej krále a zároveň také, že to není on sám, ale příšera. Správně. Z čeho přesně se skládá tělo? Přední nohy jsou jiné než ty zadní. Na soše vpravo jsou kopyta. Nějaké býku podobné zvíře. A nalevo je zvíře s tlapami s drápy. Takže nám vstoupí do cesty král v podobě těchto obrovských zvířecích postav. Přesně tak. Když vejdeme mezi ně, vidíme, že sochy mají křídla. Úplně jako nějaký bájný tvor. A to je, jak jsi říkala, ten symbol moci. Nesourodost těl těchto stvoření měla lidi zmást? Ano. A lidé se těchtoto výjevů báli a zároveň je fascinovaly. Přesně tak. Při průchodu mezi nimi si ovšem všimneme něčeho, co vypadá trochu nerealisticky. Ano. Při pohledu na ně zepředu vidíme, že každá má dvě nohy. Když si potom stoupneme na stranu, vidíme všechny čtyři nohy. Kolik je to tedy celkem nohou? Pět! Ano. Takže sochy vypadají různě ze dvou pohledů. Ano, nebyly totiž určeny k tomu, aby se na ně dívalo z šikmého pohledu. Dá se na ně dívat zepředu nebo z boku. Oba pohledy dávají smysl. Můžeme si tedy představit někoho, jak jde do trůního sálu a najednou se zastaví. Sochy řeknou:„Stůj!“ A když člověk jde dál, vypadá to, že jdou s ním. Obě příšery vizuálně dávají smysl, když se postavíme mezi ně. Protože je vidět jen čtyři nohy a tak to má být. Kdyby nohy byly vedle sebe tak jako vepředu, při bočním pohledu by byly vidět jen tři, což by nešlo. Sochy jsou tedy zachyceny v pohybu, aby byly vidět všechny části jejich těl. Je na nich mnoho rytin. Spoustu detailů na křídlech a na vousech. A skloubí se zde opravdovost se stylizací, jak bylo v Mezopotámii zvykem. Některé části těla vypadají obzvlášť realisticky. Na drápech jsou vidět dokonce některé svaly. Hodně detailů si ale stylizovali, aby zachovali geometrické tvary. Na příklad vlasy a vousy či křídla. Jsou tak realistické! Tím se dostáváme k tvarům a motivům. Některé prvky se inspirují přírodou. Naproti tomu ve vousech se opakují ozdobné spirály a kosočtverce. Ano. Můžeme tedy říci, že toto je typická strážná socha ze starověku? Ano. Potvrzují to typické mezopotámské prvky jako například vlasy, křídla a jiné. Pokud se nepletu, toto je asyrské umění. Rané mezopotámské umění se ovšem na krále tolik neupínalo. Správně. Rané mezopotámské umění, jako to sumerské, se více orientovalo na božstva. A král byl jejich služebníkem. Král byl božským prostředníkem nebo jejich sluhou. On sám však nikdy zbožšťován nebyl. Na této hlavě krále vidíme korunu se třemi rohy. Tato koruna je spojována s bohy. Je tedy celkem jasné, před kým se máme uklonit a koho uctívat. Jedině krále.
video