Vylučovací soustava
Vylučovací soustava (2/5) · 4:25

Jak naše ledviny regulují rychlost glomerulární filtrace? Jak už název videa napovídá, zjistíte v něm, jak ledviny ovládají rychlost glomerulární filtrace, tedy čištění krve od nečistot, které s ní do ledvin vpluly.

Navazuje na Dýchací soustava: Úvod.
Myslím si, že jsme již pochopili, že některé malé ionty, aminokyseliny, glukóza a dokonce voda mohou procházet těmito otvory (fenestracemi) do toho prostoru sem. Nezapomeňte, že tohle je Bowmanův váček. Mohou se dostat do Bowmanova váčku, odkud je potom můžeme poslat do zbytku nefronu. Tohle je Bowmanův váček, kde máme podocyty, které objímají tepénky přímo tady tím, že se drží endoteliálních buněk. Zároveň máme tuto bazální membránu, která zabraňuje průchodu velkých proteinů a našich červených a bílých krvinek. A máme tyto kanálkové buňky, které pomáhají ohraničit druhou stranu. Jsou to epiteliální buňky. Poslední věc, o které chci mluvit, je, co se děje při vstupu tepénky do této struktury, která zase ústí do další tepénky. Je to trochu zvláštní, protože obvykle vedou tepénky do vlásečnic a následně do žilek. Jeden způsob, jak si to představit, je přirovnat si to k maratonu, kde běží hodně lidí stejnou ulicí z bodu A do bodu B, a buď běží úzkou, nebo širokou ulicí. Udělejme si pro ilustraci tabulku. Co by se stalo, kdybychom změnili průměr aferentních a eferentních tepének? Co se stane s rychlostí filtrace? Sem si napíšu filtrace. Jak mění průměr našich cév rychlost filtrace? Pokud zvětšíme průměr aferentních tepének, nebo pokud bychom měli širokou dráhu, která by umožnila spoustě maratonců běžet do glomerulu, znamená to, že se tam dostane hodně krve, včetně všech iontů, aminokyselin a glukózy, společně s našimi krvinkami a velkými proteiny. Bude tu spousta věcí. Takže pokud těmito otvory prochází spousta věcí, bude také spoustu z nich procházet a bude tedy třeba je hodně filtrovat. Více filtrování nastává, pokud je tady více lidí či maratonců, kteří běží do toho prostoru sem. Takže větší filtrace. A jak by to fungovalo v eferentní tepénce? Řekněme, že bychom zvětšili průměr eferentní tepénky, takže v ní bude více místa pro běžce, aby mohli vyběhnout z této úzké dráhy nebo v tomto místě, kde může spousta lidí seběhnout z chodníku a dostat se do těchto děr a běžet jinam. Pokud zvýšíme průměr našich eferentních tepének, a umožníme tak lidem jimi odejít, nebudou zůstávat příliš dlouho poblíž těchto otvorů. To znamená, že rychlost filtrace se sníží, protože krev proudí pryč z místa, kde by se měla filtrovat. Stejná věc nastane, pokud zmenšíme průměr našich aferentních tepének. Pokud snížíme počet běžců nebo krve, která může proudit do glomerulu, znamená to, že bude filtrováno méně krve. Rychlost filtrace se sníží. Toto nastává při zúžení (stenóze) renálních tepen. Pokud máme zúžené cévy, neboli renální arteriální stenózu, znamená to méně krve, která by se mohla dostat do našich aferentních tepének. Skrze otvory bude procházet méně krve, a tedy se jí bude i méně filtrovat. A naopak, pokud snížíme průměr naší eferentní tepénky, bude pro běžce těžké jí projít, takže se v blízkosti těchto otvorů budou všechny ty ionty, aminokyseliny a glukózy kupit. Když bude krev proudit pomalu, ostatní látky budou také, takže budou mít čas se filtrovat skrze tyto otvory a sbírány do Bowmanova váčku, takže rychlost filtrace se zvýší, protože je tu mnohem nižší průtok, což znamená více času na filtrování. Pokud vás zajímají onemocnění ledvin... Je mnoho dalších věcí, které mohou narušovat celý tento systém poškozením aferentní či eferentní tepénky, podobně jako jsem zmiňoval u renální arteriální stenózy. Nejlepší způsob, jak se tyto věci naučit, je přemýšlet nad celým tímto procesem a tím, co všechno se může pokazit. Takhle fungují naše glomeruly. Přesuňme se k další části nefronu.
video