Endokrinní soustava
Endokrinní soustava (9/10) · 7:24

Glukóza, inzulin a cukrovka Cukrovka 1. a 2. typu

Navazuje na Svalová soustava.
Každá buňka lidského těla potřebuje energii, aby přežila a mohla vykonávat svou funkci. Mozková buňka stimuluje ostatní mozkové buňky a posílá dál signály a zprávy. Svalová buňka zase potřebuje energii ke stažení, ale i k vykonávání zakladních buněčných funkcí. Zdroj, ze kterého buňka získává energii, primární zdroj energie je glukóza, což je jednoduchý cukr. Pokud byste ji ochutnali, bude sladká. Glukóza se do buněk dostává pomocí krve. Zde maluji krev, která protéká okolo buněk a jde třeba tímto směrem, uvnitř krve si dovolím nakreslit malé molekuly glukózy. Když buňka potřebuje energii, v ideálním případě glukóza vstoupí do buňky. Bohužel u většiny buněk v lidském těle to není tak jednoduché. Glukóza do buňky nevstoupí sama, potřebuje pomoc hormonu či molekuly inzulinu. Dovolím si označit tohle všechno, to je glukóza a potřebuje inzulin. Tady namaluji inzulin jako fialovou molekulu. Tady, to je inzulin a na povrchu těchto buněk se nachází inzulinové receptory. Nakreslil jsem je zjedodušeně. Jsou to místa, kde se tyto fialové kroužky navazují na buňku. A aby glukóza mohla vstoupit do buňky, inzulin se musí navázat na tyto receptory, které otevírají glukózové kanálky. Aby glukóza vstoupila do buňky, musí se inzulin navázat na inzulinové receptory. Pak může být glukóza přijata buňkou. Věci se však vždy nedějí tak, jak si je naplánujeme. Nakreslím tu několik možných situací. Zjednodušeně namaluji buňku, krev procházející tudy, glukózu v krvi a inzulinové receptory na povrchu buňky. První věc, která by mohla být špatně je: Co když tělo neprodukuje inzulin? Inzulin vzniká ve slinivce, co se stane, když slinivka řádně neprodukuje inzulin? Takže žádný inzulin. V tomto případě neexistuje nic, co by se připojilo k těmto receptorům, takže glukózové kanálky se neotevřou a glukóza nebude moci vstoupit do buňky. Tato situace nastává při diabetu (cukrovce) 1. typu, kdy máte glukózu, energii a řádně fungující inzulinové receptory, nemáte jen inzulin, který by glukóze otevřel brány, aby mohla vstoupit do buňky. Další situaci, která může nastat si můžete představit takhle. Znovu namaluji buňky a krev. Tohle je jedna z bilionu buněk v lidském těle. Máme přibližně deset až sto bilionů buněk, takže tohle je jednoduchý nákres, abychom si vše dokázali představit. Znovu namaluji glukózu, inzulinové receptory na buňce a inzulin. A naše slinivka dokonce produkuje inzulin a vypouští ho do krve. Jenomže může nastat situace, kdy receptory řádně nefungují a jsou necitlivé vůči inzulinu. V tomto případě mají receptory problém s navázáním inzulinu, nebo když už se naváže, tak nefunguje a glukóza tak nevstoupí do buňky. Podíváme se na to zeširoka. Nebudeme se zabývat léčbou příliš podrobně. A, zapomněl jsem pojmenovat ten druhý typ. Ten druhý, jak je zřejmé podle názvu prvního typu, se nazývá diabetes 2. typu. První způsob, jak vyřešit cukrovku 1. typu, je píchat si inzulin do krve. Problém je, a to velký, že v krvi není žádný inzulin, takže si ho píchneme. Budete tedy mít inzulin, který se připojí k receptorům, takže glukóza bude moci projít do buňky. Co se týče cukrovky 2. typu, existuje víc možností. Léky a změna životního stylu pomohou tělu zvýšit citlivost vůči cukru. Inzulin si můžete píchat do krve jako u 1. typu, ale musíte si uvědomit, že už inzulin už máte, proč byste ho měli přijímat více? Pamatujte si, že i když jsou buňky necitlivé, neznamená to, že se nebudou vázat s inzulinem, ale že si ho vezmou víc, aby přijaly stejné množství glukózy. Pokud si vezmete dostatek inzulinu, může ho být dost na to, aby se spojil s inzulinovými receptory a umožnil glukóze vstoupit do buňky Léky pomáhají zvýšit citlivost receptorů na inzulin. Poslední věc, kterou chci zmínit je, co se stane, když neléčíte cukrovku. Jsou tu dva zásadní problémy. Vaše buňky nemohou fungovat bez glukózy a další problém je, že hodně cukru v krvi může způsobit mnoho škody. Takže byste určitě nechtěli, aby se vám cokoliv z výše zmíněného přihodilo. chcete, aby vaše buňky měly dostatek energie, a nechcete mít v krvi příliš cukru, který by mohl poškodit vaše tělo.
video