Oběhová soustava: Krevní tlak
Oběhová soustava: Krevní tlak (3/7) · 3:23

Sčítání odporu (cév) Zde máte šanci zjistit, zdali dokážete pomocí již nabytých znalostí sčítat odpor cév v sériovém a paralelním zapojení. Rishi je dětský lékař zaměřující se na infekční onemocnění a pracuje pro Khanovu akademii.

Navazuje na Oběhová soustava: Úvod.
Řekněme, že tady máme cévu, a je to delší céva, dáme jí odpor 8 a bude mít tři větve. Řekněme dvě velké a jednu malou uprostřed, ta jde přímo skrz a má odpor 10 a tyto větší mají odpor řekněme poloviční, takže okolo 5 a na této straně se všechny zase spojí a vstoupí do krátké cévy, která má odpor 3. Takže moje otázka zní - jaký je celkový odpor procházející krve odtud potud? Takže, znovu, krev bude muset jít skrz úsek s 8 (odpor) a pak má tři možnosti tady, tady, nebo tady, ale nakonec se všechny spojí do úseku s odporem 3 a vyústí na druhé straně. Takže jaký je celkový odpor? Takže jaký je Rt odpor ? Toť otázka. A to, co teď udělám je, že si to rozdělím na dvě části: část jedna... V první části vyřeším, jaký je odpor pro tuto část, právě tady. Můžu to udělat použitím rovnice, kterou jsem vám představil v minulém videu, při které v podstatě vezmete RT - což je celkový (totální) odpor ve žlutém čtverci, což se rovná jedna lomeno jedna pětina + jedna desetina + jedna pětina. A když se na to podívám, zjistím, že společný jmenovatel bude 10. Že? Pro všechny tři a v čitateli máme 2 + 1 + 2. Takže jejich sečtením dostanu jedna lomeno... kolik to je, pět desetin. A to se rovná deseti pětinám, což jsou 2. To mi říká, že odpor v tomto žlutém středním čtverci je 2. A dává to smysl s naším pravidlem, protože jsme řekli, že když jsou části zapojeny paralelně, celkový odpor bude menší než jakýkoliv částečný odpor a fakticky 2 je menší než 5, 10 a 5, že? Je to méně, než jakékoli číslo samostatně. Takže v druhé části máme tři oddíly v sérii, že? V podstatě máme něco takového, máme 8 pak 2 a pak máme 3. Takže v sérii máme v podstatě 3 oddíly a jednoduše je sečteme. Řeknu, že Rt se rovná 8 + 2 + 3. Takže Rt se rovná 13. Kdyby jsem chtěl vědět jaký je celkový odpor (Rt), řekl bych, že 13, takže toto je odpověď na tento problém. Ale já vás chtěl přimět k zamyšlení se nad celkovým odporem těla, lidského těla, které má očividně víc než pár cév, ne jako tady na mém náčrtu. Doslova tisíce a tisíce cév.
video