Nervová soustava: Úvod
Nervová soustava: Úvod (2/10) · 6:38

Přehled funkcí nervového systému Úvod do základního rozdělení funkcí nervového systému.

Navazuje na Imunitní systém.
V tomto videu budu mluvit o několika funkcích nervového systému, jak o nich sám smýšlím a jak jsem si je v mysli zorganizoval. Nervový systém provádí mnoho funkcí, jež člověku umožňují prožívat jeho život, a které vytvářejí jeho chování, stejně tak jako mnoho potřebných tělesných pochodů, kterých si člověk většinou ani není vědom. Tyto funkce mohou být rozřazeny do několika kategorií. Já přemýšlím o funkcích nervového systému tak, že si je nejdříve rozřadím do dvou velkých kategorií. Tou první kategorií jsou základní funkce nervového systému a druhou kategorií vyšší funkce nervového systému. Tady by se dala použít jakákoliv slova. Mohli byste tomu říkat "nižší" a "vyšší", nebo "základní" a "komplexní". Důvod, proč rád používám svá označení, je, že základní funkce nejsou tak úplně jednoduché. Jsou vlastně dost komplexní, když se na ně blíže podíváte, a ani nejsou nijak zvlášť "nižší". Potřebujete základní funkce, ale i vyšší funkce. Dysfunkce některé části nervového systému může způsobit různé soubory abnormálních projevů a odchylek ve funkcích nervového systému. A to buď funkcí základních, vyšších, nebo obou. Tyto soubory odchylek od normálních funkcí nazýváme syndromy. Jen tady napíšu to slovo - syndromy. Znamená tedy určitý soubor odchylek nebo projevů. Některé syndromy nervového systému jsou častější než jiné, protože jsou způsobeny neurologickými nebo psychiatrickými poruchami, jež se vyskytují častěji. Základní funkce nervového systému jsou prováděny mnoha částmi jak centrálního nervového systému (CNS), (což je hlavně mozek a mícha), tak periferního nervového systému (PNS). PNS jsou hlavně nervy. Co se týče nervů, tak hlavové nervy provádí hlavně základní funkce hlavy a krku, zatímco nervy míšní provádí hlavně základní funkce končetin a trupu, protože to jsou právě místa, kudy prochází. Rád rozděluji základní funkce nervového systému do tří velkých kategorií. První kategorii říkejme "motorická." V tomto kontextu se slovo "motorická" vztahuje na kontrolu kosterních svalů. Kosterní svalstvo je hlavní svalovina. Máme jej po celém těle, a je připevněné na kosti. Kontrolou kosterní svaloviny způsobí motorické funkce nervového systému pohyb, svalový tonus a držení těla. To všechno jsou konečné důsledky kontrakce kosterních svalů. Další velká kategorie základních funkcí NS je kategorie sensorických funkcí, jež zahrnuje všechny smysly. Celkem vzato cokoli, co nervový systém dokáže zaznamenat. Jsme sice zvyklí slyšet o pěti smyslech, ale když je nakonec rozdělíte do drobnějších kategorií, je smyslů mnohem více než pět. Existuje zrak, sluch, čich a chuť, smyslový orgán vnitřního ucha zvaný vestibulární aparát, a mnoho smyslů těla, nazývaných souhrnně somatosenzorika, jež zahrnuje hmat, rozpoznání polohy částí těla, vibrace, bolesti, teploty, a několik dalších. Každou z těchto kategorií probereme podrobněji v dalších videích. Všechny tyto kategorie obsahují opravdu hodně informací. Třetí velkou kategorií v rámci základních funkcí nervového systému je kategorie autonomních funkcí. To jsou funkce, které nevyžadují naši vědomou kontrolu. Zahrnují například reflexy. Třeba když vám doktor poklepe na koleno a vaše noha samovolně vykopne, aniž byste to chtěli. Existují různé druhy reflexů a několik z nich si projdeme v dalších videích. Existuje ale i spousta dalších druhů autonomních funkcí nervového systému, které nepotřebují naši vědomou kontrolu. To zahrnuje kontrolu tělesných systémů podílejících se důležitých procesech jako je krevní oběh, dýchání nebo třeba trávení. O tom všem si také povíme později. Co se týče vyšších funkcí nervového systému, tak těch se neúčastní periferní nervový systém a velká část centrálního nervového systému. Vyšší funkce jsou prováděny různými částmi mozku. Stejně tak jako funkce základní, i vyšší funkce si dále rozděluji do tří velkých kategorií. První velkou kategorii vyšších funkcí NS nazývám funkcí kognitivní, poznávací. Slovo "kognitivní" je používáno mnoha způsoby a může proto být matoucí, když jej někde čtete. Já tuto kategorii vidím jako schopnost mozku myslet, přemýšlet. Ale pod pojem "kognitivní" můžeme zahrnout mnoho dalších věcí. Například učení, paměť, jazykové funkce a skupinu dalších věcí, jimž říkáme funkce výkonné, řídící. Tam patří např. vytváření cílů a organizování svého chování tak, abychom cílů dosáhli. O tom také později, protože tam patří spousta podrobností. Další velkou kategorií vyšších funkcí nervového systému jsou emoce. Emoce jsou samozřejmě naše pocity. Ukazuje se však, že tam patří mnohem víc než to, jak se cítíme. Emoce hrají hlavní roli v našich životních zkušenostech a mnoha funkcích jak nervového systému, tak celého těla. Poslední kategorií patřící do vyšších kategorií NS je vědomí. Slovo "vědomí" je velmi těžké definovat. Nevím, jestli mám zrovna skvělou definici, protože lidé se dlouho snaží vymyslet definici, na níž se všichni shodnou, i když všichni tak trochu víme, co to vědomí je. To nejlepší, s čím můžu přijít, je, že vědomí souvisí s vnímáním svého já, prožíváním vlastního života a kontrolou nad svými činy. A i když nerozumíme, jakým způsobem nervový systém vykonává většinu z těchto funkcí nebo kategorií funkcí, jež jsem tu vypsal, o vědomí toho víme vůbec nejméně. Mnoho lidí se podílí na výzkumech, abychom pochopili, jakým způsobem v nervovém systému vzniká fenomén vědomí. Tímto způsobem tedy já vidím funkce nervového systému a takto si je rozděluji do větších kategorií. Podrobněji se tedy jednotlivým kategoriím budeme věnovat v dalších videích. Když se podíváte do učebnic, uvidíte, že bývají funkce NS organizovány různě. Není však příliš důležité, jak jsou funkce uspořádány, pokud si najdete systém vyhovující vám, jež vám pomůže se v tom všem vyznat.
video