Počátky šifrování
Počátky šifrování (7/8) · 4:13

Dokonalé zabezpečení Existuje dokonalé šifrování? Usnadní nám velká výpočetní síla prolomení dokonalé šifry?

video