Moderní šifrování
Moderní šifrování (1/9) · 3:52

Základní věta aritmetiky Co je to prvočíselný rozklad? Existuje pro každé přirozené číslo pouze jeden rozklad nebo je jich více?

Navazuje na Počátky šifrování.
video