Test prvočíselnosti
Test prvočíselnosti (4/9) · 8:42

Efektivita algoritmů Jak můžeme vylepšit rychlost testu prvočíselnosti?

Navazuje na Moderní šifrování.
video