Test prvočíselnosti
Přihlásit se
Test prvočíselnosti (1/9) · 1:05

Úvod do testů prvočíselnosti

Navazuje na Moderní šifrování.
Začneme velice jednoduchou otázkou. Jde spíše o výzvu. Potřebujeme postavit přístroj, který vezme vstupní hodnotu... Vstupní hodnota bude nějaké celé číslo 'x'. Náš přístroj musí pouze odpovědět "Pravda" nebo "Nepravda". To je první krok. Teď použijeme nástroje informatiky, abychom skutečně vytvořili zmíněný přístroj. A některé z otázek, které se položíme, se týkají dvou vlastnosti tohoto přístroje. Kolik času... Toto jsou hodiny. Za jak dlouho získáme řešení? A kolik prostoru potřebujeme? Prostorem myslím v případě tohoto mechanického počítače fyzický prostor. Kolik místností potřebujeme pro náš přístroj? Nebo, když se jedná o počítač, kolik paměti zabere program? Takže se k těmto myšlenkám ještě vrátíme.
video