Test prvočíselnosti
Přihlásit se
Test prvočíselnosti (1/9) · 1:05

Úvod do testů prvočíselnosti

Navazuje na Moderní šifrování.
Začneme velice jednoduchou otázkou. Jde spíše o výzvu. Potřebujeme postavit přístroj, který vezme vstupní hodnotu a tato hodnota bude nějaké celé číslo 'x'. Náš přístroj musí pouze odpovědět "Pravda" nebo "Nepravda". To je první krok. Teď použijeme nástroje informatiky, abychom skutečně vytvořili zmíněný přístroj. A některé z otázek, které si položíme, se týkají dvou vlastnosti tohoto přístroje. Kolik času... Toto jsou hodiny. Za jak dlouho získáme řešení? A kolik prostoru potřebujeme? Prostorem myslím v případě tohoto mechanického počítače fyzický prostor. Kolik místností potřebujeme pro náš přístroj? Nebo, když se jedná o počítač, kolik paměti zabere nějaký program? Takže se k těmto myšlenkám ještě vrátíme.
video