Test prvočíselnosti
Test prvočíselnosti (1/9) · 1:05

Úvod do testů prvočíselnosti

Navazuje na Moderní šifrování.
video