Test prvočíselnosti
Test prvočíselnosti (5/9) · 4:12

Eratosthenovo síto Eratosthenovo síto umožňuje generovat posloupnost prvočísel vyškrtáváním složených čísel z pole čísel. Jak to funguje?

Navazuje na Moderní šifrování.
video