Test prvočíselnosti
Test prvočíselnosti (7/9) · 6:46

Prvočíselná věta: hustota prvočísel Jak můžeme odhadnout počet prvočísel na zadaném intervalu?

Navazuje na Moderní šifrování.
video