Test prvočíselnosti
Test prvočíselnosti (8/9) · 6:34

Kompromis mezi pamětí a časem Jaké jsou hranice paměti? Jak můžeme šetřit časem na úkor prostoru?

Navazuje na Moderní šifrování.
video