Pravděpodobnostní algoritmy
Pravděpodobnostní algoritmy (5/5) · 7:09

Fermatův test prvočíselnosti Fermatův test prvočíselnosti, hrubý popis jak a proč to funguje. Nepředpokládáme znalost modulární aritmetiky.

Navazuje na Test prvočíselnosti.
video