Pravděpodobnostní algoritmy
Pravděpodobnostní algoritmy (1/5) · 9:23

Pravděpodobnostní algoritmy Jak můžou náhodná čísla urychlit rozhodovací algoritmy? Vysvětlení konceptu pravděpodobnostních algoritmů.

Navazuje na Test prvočíselnosti.
video