Pravděpodobnostní algoritmy
Pravděpodobnostní algoritmy (2/5) · 5:06

Podmíněná pravděpodobnost (Bayesův teorém) Bayesův teorém pro podmíněnou pravděpodobnost je představen pomocí stromů.

Navazuje na Test prvočíselnosti.
video