Pravděpodobnostní algoritmy
Pravděpodobnostní algoritmy (3/5) · 5:06

Pravděpodobnostní test prvočíselnosti Úvod do pravděpodobnostních algoritmů k testování prvočíselnosti. Jako test použijeme jednoduché dělení. Algoritmus potom vylepšíme v následujících videích pomocí nové rovnice.

Navazuje na Test prvočíselnosti.
video