Italská renesance
Italská renesance (9/38) · 4:10

Duccio, Maesta (zadní část), 1308-11 Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena Mluví: Dr. Steven Zucker a Dr. Beth Harris

Zadní část Maesty je ohromující. Je stejně tak velká jako předek, ale má více panelů. Duccio je nepojímá všechny jednotlivě. Pokusil se jednotlivé scény propojit a více je tak přiblížit divákům. Podívejte se na tři ústřední scény, to je skvělá ukázka. Dole vidíme Krista v zahradě. Žádá apoštoly, aby bděli, zatímco on bude rozmlouvat s Bohem, ale poté, co apoštolové odešli, vidíme je znovu, tentokrát tvrdě spící, takže jeho žádost nesplnili. Rád bych upozornil na tři stromy uprostřed obrazu. Znovu je vidíme na obraze přímo nad tímto, jedná se o Kristovo zatknutí. Jedná se o zradu, vidíme Jidáše, který už dostal od Římanů zaplaceno, jak označuje Krista tím, že ho políbí. Krista opouštějí jeho učedníci nebo alespoň většina učedníků ho opouští. Jen Petr se ho snaží zachránit, vlevo ho vidíte, jak vytahuje nůž jednomu z vojáků uřízne ucho. Takže na těchto panelech na sebe vyprávění navazuje. Je to poznat podle těch stromů, zobrazených v obou scénách. Zajímavá je ovšem scéna nad těmito scénami, má dvojnásobnou výšku, znázorňuje Ukřižování. Ukřižování je samozřejmě nadmíru důležité a dostává se mu tudíž více prostoru. Ze tří stromů se staly tři kříže. Duccio se tak snažil všechny scény vizuálně spojit, pomocí formálních prvků. Podívejme se na první dvakrát tak velký panel. Možná vám to připomene iniciálu na začátku iluminovaného rukopisu. Směřuje nás na počátek. Kristus vjíždí pokorně do bran Jeruzaléma. Víme, že je to Kristus neboť je větší než ostatní postavy a má svatozář. jede na oslovi. Vše je jako v evangeliu. Vidíme lidi na stromech, lidi, co před něho pokládají koberce a taky vidíme apoštoly, jak za ním kráčejí, lidé doslova proudí z městských bran. Obrácená perspektiva vytváří dojem opravdového davu, který se přišel na Krista podívat. Postavy vzadu jsou větší a vyšší než postavy v popředí, což v běžné perspektivě nebývá. Duccio dokázal vytvořit úžasný dojem opravdového davu lidí, který se přišel podívat na Krista a jeho učedníky vjíždějící do jeruzaléma. Určitě miloval architekturu a dokázal ji ve své tvorbě využít. Podívejte na ta okna s lomeným obloukem. Architektura a prostor, ve kterém se postavy pohybují jsou zajímavě propojeny. Také je tu zlaté pozadí, které symbolizuje nebeské a duchovní. Když už se bavíme o zlatém pozadí, když se podíváme na všechny panely na zadní části Maesty, nemluvě o přední části, vidíme obrovské množství zlata. Je to doslova poklad a můžeme si pouze domýšlet, jak se Maesta vyjímala v katedrále mezi chladným černobílým mramorem. Byla bohužel sejmuta z oltáře a v 18. století rozřezána pro soukromého kupce. Tehdy se o tzv. italské primitivy začali zajímat někteří sběratelé. Proto zde v Sieně nejsou tyto malby, jsou totiž roztroušené v muzeích po celém světě. např. jeden panel se nachází ve Frickově sbírce v New Yorku. Bylo by ale skvělé prohlédnout si všechny tyto malby pěkně pohromadě na jednom místě. (hudba)
video