Zaalpská renesance
Zaalpská renesance (18/19) · 2:53

Jan van Eyck, Madona v kostele, 1438 Jan van Eyck, Madona v kostele, 1438, olej na dubu, 31 x 14 cm (Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin). Na Google Art projektu: http://www.googleartproject.com/collection/gemaldegalerie/artwork/the-madonna-in-the-church-jan-van-eyck/330338/

Navazuje na Italská renesance.
(klavír) Je podivuhodné, že Jan van Eyck dokáže vytvořit pocit skutečného, i když zobrazuje nereálné. Postava Marie je příliš velká v porovnání s výjimečně krásným, snad až nereálně stavěným gotickým kostelem. Vyplňuje celý prostor stavby a je zobrazena jako královna nebes, s korunou na hlavě, ozdobená šperky a oděná v róbě vyšívané zlatem. Dnes si uvědomujeme, že to, co je před námi, je pouhá vidina. Vidina Marie v kostele, ovšem ne takové, ke které skutečně přicházeli lidé z patnáctého století, což pro ně tuto Marii dělalo skutečnou vidinou. Když se zahledíme do pozadí, uvidíme tam nádherné kružby oken a uvnitř úžasnou řezbářskou práci, ve které můžeme rozpoznat příběhy ze života Panny Marie. Skrze vchod si můžeme všimnout dvou andělů zpívajících ze zpěvníků a když se zahledíme přes Mariino levé rameno, vidíme tam sochu ženy držící svého syna, tak jako Panna Marie v popředí drží Ježíška. Je to jakoby socha ve výklenku za Marií oživla a stala se skutečnou žijící postavou. To, co ale dělá tento obraz tak uvěřitelným, je způsob, jakým van Eyck pracuje se světlem. Paprsky světla se linou z gotických oken a dopadají do dvou světelných kaluží na podlahu před Marii. Víme, že se díváme směrem k východnímu konci kostela; nicméně světlo odrážející se na podlaze ve skutečnosti přichází ze severních oken. Záře tedy musí být mystická, nadpřirozená. Obraz obecně vypovídá, skrze cesty světelných paprsků, pronikajících okny gotické katedrály do posvátného prostoru, o důležitosti Mariiny čistoty, jejím panenství, tak, jak to chápali ve středověku. Tento kostel je smyšlený, taková architektura ve světě neexistuje. Je to van Eyckova představa dokonalého interiéru pro Marii, pro její trůn. Je to způsob zobrazení nebeské sféry v prostředí, které známe a rozumíme mu. Obraz byl v roce 1877 ukraden, naštěstí byl ale znovu navrácen, bohužel však bez rámu, na kterém byl umístěn nápis: "Tak, jako sluneční paprsek přes sklo prochází bez poskvrnění se, tak Marie Pannou navždy zůstane." (klavír)
video