Zaalpská renesance
Zaalpská renesance (6/19) · 3:24

Albrecht Dürer, Autoportrét, 1500 galerie Alte Pinakothek, Mnichov Hovoří: Dr. Steven Zucker & Dr. Beth Harris

Navazuje na Italská renesance.
(hudba) Steven: Dva roky poté, co Durer dokončil svůj první malovaný autoportrét, vytvořil další, v roce 1500. Teď se na něj díváme v Alte Pinakothek v Mnichově. Pokud se podíváte doleva, uvidíte rok 1500 napsaný zlatě a hned pod tím velké A a malé D, jeho podpis, jeho insignie. Beth: A je jiný než ten dřívější autoportrét. Steven: Ó, je tak jiný. V dřívějším portrétu je oblečený jako by byl dvořan a vypadá jako by se snažil ukázat, co jako malíř dokáže. ,,Objednej si u mě obraz. Podívej se, co umím.'' Beth: Tady vypadá jakoby se připodobňoval ke Kristovi. Steven: No, tady je zpodobněn obličejem přímo a v póze, která je skoro vždy vyhraněna Kristovi. Není zrovna nejlichotivější póza, ale je velmi silná a velmi přímá. Beth: Ta pasivita a žádné emoce v obličeji mi také připomínají obrazy Krista jako soudce. Steven: Ale zároveň, je tu také vážnost a mocný smysl jeho kreativního potenciálu. Dürer byl velký humanista. Byl jako jeden z těch velkých italských umělců. Mám na mysli Leonarda da Vinci, Michaelangela. Je také hluboce zaujat tím, jak věda a umění pracují spolu. Zajímala ho filozofie. Zajímala ho starověká literatura. Byl produktem renesance. Beth : A spisovatel stejně jako malíř. Idea umělce, který se narodil v renesanci, už ne jako řemeslník, tedy někdo, kdo něco vyrábí svýma rukama, ale jako někdo, kdo je nadaný intelektuál, učenec. Steven : Skutečně účel obrazu bere velmi vážně. Je to muž, který do malířství přináší severský zájem o velmi propracovaný detail. Nezaměřuje se na obecný celek, ale na detaily obličeje. Beth : Správně, vzpomeňte si na van Eycka, nebo Campina, ta severní tradice klade důraz na detail a jasnost. Steven : Zároveň je to muž, který přešel Alpy, šel na jih, odešel do Itálie a studoval, co Italové dosáhli a přinesl to zpět severně od Alp. Beth : Dürer byl jistě jeden z nejdůležitějších umělců 16. století, současník Michaelangela. Je to tiskař, malíř. Steven : A je teoretik. Píše knihy, aby pomohl jiným umělcům pochopit, co nastolila renesance. Beth : Také maluje pro císaře Svaté říše římské, pro španělského krále. Dürer byl důležitý, jak jen umělec v 16. století mohl být. Do nápisu na tomto obraze napsal: "Takto jsem já, Albrecht Dürer z Norimberka, vytvořil portrét sebe sama v patřičných barvách ve věku 28 let." Bylo mu jen 28, když to namaloval. Steven : Místo, kam umístil tento nápis je velmi zajímavé. Umístil nápis, datum a svou insignii do úrovně očí, abychom ji mohli přečíst vedle jeho očí. Beth: Dürer nás žádá, abychom se soustředili na jeho oči a ruce, protože to byly umělcovy nástroje. (hudba)
video