Zaalpská renesance
Zaalpská renesance (11/19) · 1:49

Petrus Christus, Portrét mladé dívky, kolem. 1470 Olej na dubovém dřevě, 29 x 22.50 cm (Gemäldegalerie, Staatliche Museen v  Berlíně)

Navazuje na Italská renesance.
Historici umění obecně rádi mluví o věcech, které znají, nebo které objevili, o věcech, jimiž jsou si jisti. Dost často však mnoho nevíme. To je také případ tohoto nádherného portrétu od Petra Christa, kterému se říká jednoduše Portrét mladé dívky. Začněme s tím, co víme: víme, že je to mladá žena, víme, kdo ji portrétoval, víme, že to byl Vlám a portrét vznikl někdy kolem roku 1470. Samozřejmě známe i rozměry: Je docela malý a byl namalován olejovými barvami na desku. Víme, že je naprosto dokonalý. A také víme, že je do jisté míry přelomovým dílem. Petrus Christus byl prvním umělcem z Flander, který umisťoval své subjekty do konkrétního prostoru a ačkoliv toho zde moc nevidíme, vidíme alespoň část ozdobné lišty a zeď v pozadí, což stačí k zasazení do prostředí. Co bychom se tedy o té dívce chtěli dozvědět? Tolik toužím dozvědět se víc! Chci vědět, kdo to je. Chci vědět, na co myslí. Chci vědět, kam se dívá. Chci vědět, co drží v ruce. Jestli tedy vůbec něco drží (smích). Chci vědět, pro koho byl tento portrét zhotoven. Kdo jej objednal? Jaký byl jeho účel? Zajímalo by mě, jestli má ty krásné šaty na sobě poprvé. Chtěl bych vědět, co je to za malou smyčku, která nad jejím čelem vyčnívá zpod klobouku. Chci vědět, o čem se jí v noci zdává. Má nějaké ambice? Jak je stará? Ale víte co? I když o něm víme tak málo, stejně se na tenhle obraz hrozně rád dívám.
video