Manýrismus
Manýrismus (6/14) · 12:52

Benvenuto Cellini, Perseus s hlavou Medúzy, okolo 1554 Benvenuto Cellini, Perseus s hlavou Medúzy, přibližně 1554, bronz (Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Florencie)

Navazuje na Zaalpská renesance.
Řekněme si něco o manýristické soše. Když mluvíme o manýristické soše, nezapomínejme, že sdílí své charakteristické znaky s již zmíněnou manýristickou malbou. Tak elegantní, složitá... Čím tajemnější a složitější je, tím lepší. Složitost a extrémní smysl pro sofistikovanost a vznešenost a ukázka umělcovy zručnosti. Skvělý příklad je bronzová socha Perseuse od Benvenuta Celliniho, kterou tvořil okolo let 1545-1554. Jak je velká? Je přibližně v životní velikosti a stojí na vysokém podstavci, který se nachází na místě, pro které byl původně určen - na náměstí Piazza della Signoria, v lodžii napravo od radnice, pokud stojíte naproti jejímu vchodu. To je velmi důležité místo. Ano, a také je tato lokace důležitá pro význam sochy, o kterém se ještě budeme bavit. Kdo nechal tuto sochu vyrobit? Vévoda Cosimo I de' Medici, který byl prvním opravdu mocným z Medicejských vévodů, kteří vládli v 16. století Florencii. K moci přichází v 30. letech a vládne přibližně do konce století. První věc, kterou bychom měli zmínit, je námět díla. Později se k němu vrátíme, ale toto je socha Persea. Perseus je postava z řecké a římské mytologie. Je to hrdina, ale v podstatě obyčejný muž, který porazí gorgonskou stvůru, Medúzu. Medúza je zlá čarodějka, která je tak ošklivá a místo vlasů má hady, že když se na ní někdo podívá, změní se v kámen, protože vypadá tak strašně. Takhle se nenarodila. Původně byla krásná a svůdná, ale pokusila se svést Dia. Diova žena, Héra, na ní pošle kletbu, která jí udělá tak ošklivou, že když se na ní někdo podívá, promění se v kámen. To je její trest za její svůdnost. V každém případě, Perseus se vydá jí porazit a způsob, kterým ji porazí, i přes její schopnost měnit lidi v kámen, je, že dostane od Athény štít, který je tak naleštěný, že odráží obraz jako zrcadlo. Takže když jde do boje s Medúzou, zvedne štít, ona se podívá na svůj vlastní odraz a promění se v kámen. Stále se na ní nedívá, natáhne meč a usekne jí hlavu. Ale rychle hlavu vloží do pytle, protože i když je mrtvá, stále může měnit lidi v kámen. Pak spěchá do boje s další nestvůrou, vytáhne Medúzinu hlavu z pytle a porazí ji také. Umí létat, mimochodem, právě tak jako Athéna mu dala štít, bůh Merkur, nebo Hermes, ho obdaroval svým okřídleným kloboukem a okřídlenými sandály, které mu umožňují létat. Všechny tyto věci vidíme na soše. Později se k nim vrátíme. Perseus je opravdu požehnaný. Bohové mu pomáhají. Zde má okřídlené sandály, tady je okřídlená helma, tady, samozřejmě, Medúzina sťatá hlava, zde vystřikuje bronzová krev z jejího těla, a štít je to, na čem stojí. Z tohoto úhlu to ale nemůžeme vidět. V každém případě, příběh této sochy, přímo tohoto ztvárnění Persea, je, že Cellini pracoval ve Francii pro krále Františka I. Pro kterého pracoval také Leonardo. Leonardo tam pracoval pár let před ním. Cellini tvoří nějaké sochy pro krále Francie, ale pak se vrací do svého rodného města, Florencie, kde Cosimo de' Medici je vévodou. Je tu několik odlišných verzí tohoto příběhu. Jedna z verzí pochází z autobiografie, kterou Cellini sám napsal v 50. letech 16. století. V podstatě příběh říká, že Cellini přistoupí k vévodovi a řekne, "Mám skvělý projekt, který budete chtít sponzorovat a nechat mě na něm pracovat." Ukáže vévodovi skici a modely vytvořené z hlíny a vosku. Vévodovi se námět velice líbí, později se vrátíme k důvodu, ale líbí se mu nápad, líbí se mu téma a kam míří, ale vévoda o sobě smýšlí jako znalec umění. Takže řekne Cellinimu, "Líbí se mi ten nápad, ale nikdy to nebude fungovat, protože... Kvůli několika různým důvodům." Trošku troufalé. Tohle je opět součástí manýrismu. Je vládcem Florencie a myslí si, že je takovým umělcem, že může říkat sochaři, co je a není možné. Říká, že jeden z důvodu, proč to nemůže fungovat je, že se dílo převrhne. Bronz je totiž velmi pevný, jinými slovy, bronzová socha může stát na dvou nohách způsobem, jakým mramor nemůže. Mramor vždy potřebuje nějaký ten třetí pahýl. Mramor je velmi křehký. Nikdy by nemohl mít ruku, která takhle vystupuje, ulomila by se. Potřebovalo by to nějakou podporu pro nohy. Bronz všechno tohle dokáže, ale vévoda říká, "I když vím, že bronz to dokáže, tahle postava se převrátí. Nebude to dobře vyvážené. Tímto způsobem to nebude stabilní." Ale ještě důležitější je, že vévoda říká, že odlévání bronzu nebude nikdy úspěšné, protože v podstatě způsob, jakým se bronz vyrábí, pokud se podíváme na diagram bronzového odlévacího procesu, je, že máme vnitřní hliněnou formu, vnější hliněnou formu a pak to, co je mezi nimi, je vosk v této vnitřní vrstvě, kterou utvoříme, v podstatě, ve vzhledu, který chceme mít u hotové sochy. A potom, jak můžeme vidět vpravo, nalijeme horkou roztavenou bronz dovnitř. Všude, kde byl vosk, který vyteče, bude bronz. Až se bronz zchladí, rozbijeme svrchní formu a tady je naše bronzová socha. A tomu se říká proces ztraceného vosku, protože o vosk přijdeme a místo něj dostaneme bronz. Takže když vévoda kouká na Celliniho návrhy, říká, že to nebude fungovat v procesu odlévání bronzu, protože tu je moc vyčuhujících věcí do různých směrů; ruka, meč, ruce, nohy, takže bronz nepoteče dostatečně rychle, aby se dostal do všech míst. Až rozbijete formu, zjistíte, že odlitek není celý, že některé části chybí, protože bronz se nedostal všude. Nebyl dostatečně horký a tekutý. Každopádně, Cellini poslouchá tyto argumenty a a říká v vévodovi: "Já jsem profesionál. Jsem dobrý sochař. Dokážu to. Jen mi musíte věřit." Tak vévoda říká, "Dobře, můžeš to zkusit, ale varuji tě, jen se ztrapníš." Cellini se pustí do práce, připraví formy, vše připraví, jak to má být, začne lít rozavený bronz do formy, ale rychle si uvědomí, že vévoda měl vlastně pravdu. Bronz neteče dost rychle pro vyplnění celé formy. Musí být teplejší. Takže udělá to, že nařídí všem svým asistentům a sluhům rozbít všechen dřevěný nábytek v jeho domě a hodit ho do ohně, aby hořel více a bronz poteče lépe a rychleji. Udělají to a funguje to, ale stále to není dost rychlé, takže vhodí nějaké stříbrné příbory a další druhy cínových věcí, které leží po jeho domě, protože když to přidá k směsi bronzu, také jí to trochu zkapalní. A pak čekají se zatajeným dechem na zchladnutí. Pak rozbijí formu a před nimi je kompletní socha. Dokázal to. Je zázrak, že to dokázal, dokázal sochu odlít bez jediné chyby, prohlašuje, žádné chybějící části, které vévoda předpovídal, že se objeví a že to musí být dokončeno a pak také, že po instalaci na podstavec socha doopravdy stojí pevně a nepřepadává. Odlévání z bronzu bylo zapomenutým uměním pro prakticky celý středověk, že? Takto složité věci určitě, Bez přemýšlení o tom, jaký je námět, a jakou to má souvislost se svým okolím, se ztrácí část významu tohoto díla, že to dokázal. Ano, to je podobné samotnému námětu. To, že dokázal něco, co bylo považováno za nemožné. A to jej dělá manýristickým. Prokazuje umělcovu schopnost chopit se pravé umělecké výzvy. A úžasné virtuozity. A ta virtuozita není jen v odlévání, je také v dokončování tohoto povrchu, který je neuvěřitelně perfektně hladký a obsahuje ohromné množství detailů. Samozřejmě, je také manýristická díky živé, elegantní, atletické, štíhlé podobě, která odpovídá estetickým požadavkům této doby, ale opět, hlavní je umělcova zručnost, která je upřednostňována a dělá dílo tak důležitým. Předtím jsi chtěl něco říct o patronech a o místě, kde se nachází? Ano. Další součástí této sochy je důležitost jejího umístění a spojitost a jak jsem řekl, je to před radnicí, v před Palazzo della Signoria, kde v tu dobu už bylo několik dalších soch, jak můžeme na této fotografii vidět, je vyfocená jaksi z pohledu, kde je umístěn Perseus. Jinými slovy, vypadá to jako to, co vidí Perseus. Sal: Samozřejmě, i když je to teď jen replika, jednou ze soch, které zde stály je Michelangelův David. Replika stojí na původním místě. Michelangelův David tady a potom také postava Herkula, která byla nainstalována o pár let později. Původně byla součástí zakázky, kterou zadala Republika, nakonec ale byla dokončena pod rodem Medicejských. Obě tyto postavy, Michelangelův David a Bandinelliův Herkules, svým způsobem, byly symboly Florentské republiky. David, který porazí silnější bestii, Goliáše, byl viděn jako symbol Republiky už okolo roku 1400, protože to byl symbol toho, jak dobří a slabí mohou porazit silné, pokud je Bůh na jejich straně. Medicejští 15. století, okolo roku 1400, v podstatě ukradli tuto představu, když nechali vytvořit několik soch Davida, když Republika Medicejské v 90. letech vyhostí a pak se vrátí k moci na počátku 16. století, Republika získá tuto Michelangelovu sochu jako vyhlášení svého návratu, vyhlášení poražení Medicejských. Herkules také, v některých ohledech, měl stejnou roli, protože byl také symbolem Republiky, hrdina, který byl s pomocí Boha schopný porazit silnější nepřátele. Oba jsou symboly Florencie jako demokracie, jejichž síla je v rukou občanů Florencie. A ne v rukou jednoho rodu Medicejů. Přesně. To byl pokaždé boj. To bylo vždy součástí jejich významu, hlavně to bylo chápáno jako primární význam Michelangelova Davida stojícího právě zde. Takže když přemýšlíme o Cosimu de' Medici, členovi rodu, který vede jeho triumfální návrat a znovuzískání moci od Republiky, opětovné dobytí města pro Medicejské. Pomocí násilí? Zprvu ne, i když byli v jiných ohledech tyrani, porazili tuto krátkodobou Republiku na počátku 16. století, musíme pochopit postavu Perseuse a jeho objednávku a umístění v tomto historickém kontextu, protože když přemýšlíme nad zde stojícím Perseovi, vyzdvihujícím tu hlavu Medúzy, jako co to vypadá, že se tady stalo? Vypadá to, jako by proměnila Davida v kámen. Přesně. Mění to symbol Republiky v kámen. Přesně. Zvláště Michelangelův David se dívá přímo na Celliniho Persea a hlavu Medúzy a vypadá to, že Herkules také, a také protože se dívají na hlavu Medúzy, která je vyzvihována triumfálním hrdinou, že se proměnili v kámen. Takže tato lest, skoro humoristická, ale velmi sofistikovaná, a tím typicky manýristická iluze je, že Medicejští svou sochou Persea proměnili tyto postavy reprezentující Republiku v kámen a opět porazili své nepřátele. Je to vtipné, protože si myslím, že máme tendenci koukat na tyto sochy jako na obrazy nádherných postav během renesance a zapomínáme tento intenzivní politický význam, který se za nimi skrývá. Rozhodně, a měli bychom porozumět jejich historickému kontextu, umístění, všechno to nám pomáhá pochopit, co jsou, ale nakonec jsou to stále nádherné sochy. To je další možnost, proč se tito diváci, Herkules a David, proměnili v kámen, protože bylo běžné říkat, že předmět mohl být tak nádherný, kde umělcův um mohl být tak nádherný, že vám to vezme dech. Zastaví vás to. Divák zkamení. Divák může být zabit krásou a tak možná to je další význam těchto postav měnících se v kámen, že se dívají na Perseův zjev a jsou tak ohromeni jeho schopností a mistrovstvím jako umělce, že se úžasem promění v kámen Jsou neuvěřitelně nádherní.
video