Romantismus
Romantismus (2/11) · 3:43

Delacroix, Sardanapalova smrt, 1827 Eugène Delacroix, olej na plátně, 3.92 x 4.96m (Muzeum Louvre, Paříž) Hovoří: Drs. Beth Harris a Steven Zucker

Jsme v Louvru a díváme se na Delacroixův obraz Smrt Sardanapalova, který byl vystaven v Salonu roku 1827. Plátno je obrovské, a popírá všechny klasické principy. Včetně toho, že v centru dění by měl být hrdina. Sardanapalus nemůže být této roli vzdálenější. Jde o malbu z období vrcholného romantismu a námět pochází od lorda Byrona, romantického básníka. Asyrský král Sardanapalus byl poražen v boji. Ale místo aby se vzdal, rozhodl se spáchat sebevraždu a zničit vše, co jej těší. Své ženy, otroci, veškeré poklady a majetek nechat shořet. Na obraze tedy vidíme obrovskou pohřební hranici. On leží ve výšce na svém lůžku, s hlavou opřenou o ruku. Jeho tvář je zcela bez výrazu, když sleduje smrt žen, které v životě poznal, i zkázu svého skvostného majetku. Tato malba tématizuje úpadek. Stojí v kontrastu k vznešenosti J. L. Davida a celé neoklasické tradice, která romantismu předcházela. Když si vzpomeneme na neoklasickou malbu a její velmi striktní rozvržení prostoru, kde máme vždy jasný přehled o situaci a o vzájemných vztazích, zde vidíme pravý opak. Všude je spousta cenných předmětů, zlata, šperků a koní. Scéna není konstruována, ale spíše přeplněna. A vzniká dojem, že všechno zde přítomné - lidská i koňská těla, předměty - jsou vlastně plameny. evokující oheň, který má následovat. Vše se vzpíná v zahnutých, hadovitých tvarech. Podívejte se například na tohoto koně. Má v podstatě tvar "S". Podívejte se na polovinu harfy, která se nachází uprostřed dolní části obrazu. A na ženy samotné, jejich postoje, či na přehoz, ležící u spodní části lůžka. To vše asociuje hadovitý, kmitavý pohyb. Jako by se jednalo o pohyb plamenů. Vnímáme veškerý tento děj, ale král leží vysoko na lůžku a vše nepřítomně sleduje. Je vzdálený díky perspektivě. Máme pocit, jako by se vše ostatní odehrávalo blízko a z obrazu vystupovalo. Což je umělcův záměr. Chce na publikum zapůsobit, vtáhnout ho do scény a vzbudit emoce. Žena v popředí je brutálně zavražděna přímo před našimi zraky. Koně táhnou proti jeho vůli k pohřební hranici. Sledujeme scénu plnou smrti a ničení, která se snaží publiku co nejvíce vizuálně přiblížit. Pro veřejnost, která byla zvyklá na jasné, geometricky uspořádané scény, to musel být ohromný šok. Tady není stopy po neoklasickém racionalismu a hrdinství. Vidíme násilí a přepych. To skvěle korespondovalo s Delacroixovým používáním jasných barev, tedy jasných ve srovnání s odstíny, které byly k vidění na tradičních malbách v Salonu. Podívejme se na těla postav. Nevidíme jen běžné stínování pomocí odstínů té samé barvy, na které jsme v neoklasicismu zvyklí, ale stíny v odstínech zelené a modré, a pro zdůraznění jsou použity odstíny oranžové a zlaté. Delacroix uvažuje o barvách emotivně, s mnohem větší vášní. Obraz je skutečně dramatický. Je plný násilí, honosných předmětů a atmosféry úpadku.
video