Na mozek
Přihlásit se
Na mozek (6/8) · 11:19

Hlavolam: Žárovky Rozblikejte svůj mozek!

Ahoj. Máme, dejme tomu, 100 žárovek. Já je radši nakreslím. Tady je jedna, tady je druhá a celkem je jich 100. 100 žárovek. A teď – tedy vlastně ještě než je začnu rozsvěcet a zhasínat, řeknu vám, že všechny jsou zhasnuté. Takže na začátku jsou zhasnuté. Na začátku zhasnuté Další věc bude, že těch 100 žárovek očísluju. Přiřadím jim čísla od 1 do 100. Takže první žárovka bude žárovka 1. Druhá žárovka bude žárovka 2. A tak postupně až k žárovce 100. A teď, nejprve půjdu a každou tu žárovku rozsvítím. Takže pokud byly na začátku všechny zhasnuté, rozsvítím je. Hned to bude. V prvním kole (říkejme tomu první kolo) všechny žárovky rozsvítím. Svítí, svítí, svítí. Všechny budou svítit. Svítí. Ve druhém kole udělám to, že přepnu pouze každou druhou žárovku. Například nepřepnu žárovku 1, přepnu jenom žárovku 2. Žárovka 1 zůstane rozsvícená. Žárovka 2 bude zhasnutá. Žárovka 3 bude rozsvícená. Žárovka 4 bude zhasnutá. Když se podíváme na jejich čísla, tak vlastně každá žárovka, která je násobkem dvou, bude přepnutá. Takže žárovka 100 se přepne a bude taky zhasnutá. Potom půjdu (tady toho si nevšímejte) a přepnu každou třetí žárovku. Co se stane? Vyberu nějakou jinou barvu. Tahle zůstane rozsvícená. Tahle zůstane zhasnutá. Třetí žárovku přepnu. Tahle svítila. Byla rozsvícená a teď bude zhasnutá. Čtvrtá žárovka zůstane zhasnutá, protože na ni nebudu sahat. Pátá žárovka byla rozsvícená a rozsvícená zůstane. Šestá žárovka: v tomto případě jsem ji vypnul a teď bude zase svítit. Myslím, že už to chápete. Každá třetí žárovka, nebo podle čísel žárovek každá, jejíž číslo je násobek tří, bude přepnutá. A jestli její číslo je násobek tří a dvou, byla rozsvícená předtím a potom zhasnutá. Ale myslím, že už to chápete. Já teď projedu všech 100 kol. Takže v 1. kole přepnu každou žárovku. Všechny byly zhasnuté, takže všechny budou rozsvícené. Ve 2. kole přepnu každou druhou žárovku, neboli každou, jejíž číslo je násobek dvou. Ve 3. kole přepnu každou třetí, neboli každou, jejíž číslo je násobek tří. A já se vás ptám, po 100 kolech, kolik žárovek bude svítit? Neboli, kolik jich je zapnuto? Kolik jich svítí? A to je ten hlavolam. Jak zjistíte, KTERÉ z těch 100 žárovek budou rozsvícené? Vaše hlava by na to měla přijít. Nemusíte to dávat do Excelu, ani to všechno ručně přepínat. Takže první otázka zní: Kolik žárovek bude svítit, až udělám 100 kol? A jen aby bylo jasno, jak bude sté kolo vypadat? No, prostě přepnu každou stou žárovku. Takže cokoli tahle žárovka zrovna dělala, prostě ji přepnu. Jestli byla zhasnutá, rozsvítím ji. Jestli byla rozsvícená, zhasnu ji. Takže první otázka zní, kolik žárovek bude svítit, až udělám 100 kol? A bonusová otázka: KTERÉ z nich budou ty rozsvícené? A to je ten hlavolam. Zastavte video, jestli nechcete odpověď hned. A zkuste to vyřešit. Nemělo by vám to zabrat moc dlouho. Ale teď vám prozradím odpověď. Nebo radši začnu s několika nápovědami. Takže, jak víme, že je žárovka právě přepínaná? Jestli jsem ve druhém kole, tak ji -- nechci říct "rozsvítím". Možná už je rozsvícená PŘEPNU každou žárovku, která je "dělitelná dvěma". A pak ve 3. kole přepnu každou žárovku, která je "dělitelná třema". Takže, CO každé kolo dělám? Jestli jsem v kole n --tohle je nápověda, chcete-li ji-- CO vím? Vím, že všechny očíslované žárovky, kde n je dělitel té žárovky, která bude přepnutá. Takže víme, že "přepnutí jestli n" je dělitel té žárovky. . A to je jen ozdobně řečeno: Koukej, jsem v kole 17, přepnu všechny násobky 17. Nebo můžu říct: Vím, že přepnu žárovku 51, protože 17 je dělitel 51. Což říká, že vždycky budeme přepínat jednu z těch žárovek na "rozsvíceno" nebo "zhasnuto", když jeden z jeho dělitelů je číslo našeho kola. Takže např., podíváme se na žárovku 8. Tohle je žárovka 8. Kdy bude přepnutá? V 1. kole, určitě rozsvícená. 1. kolo: rozsvícená. 2. kolo, zhasnutá. Protože 8 je dělitelné dvěma. Třetí kolo: nic se neděje Protože 8 není násobek 3. 4. kolo, co se stane? Bude přepnutá. Bude opět rozsvícená. A pak se jí znova dotkneme až v kole 8, a zhasneme ji. Takže pokaždé potkáme jeden z jejích dělitelů, přepneme ji. A jak vidíte, aby žárovka byla na konci rozsvícená, potřebujete lichý počet dělitelů. To je zajímavé. Aby žárovka byla rosvícená, musí mít LICHÝ počet dělitelů. To je zajímavá otázka. Která čísla mají lichý počet dělitelů? Tohle je něco, co by vás měli učit na základce, a nedělají to. Ale je to opravdu zajímavá číselná teorie. Je jednoduchá, ale zajímavá k zamyšlení. Takže, která čísla jsou správná? Vypočítejme všechny dělitele pro pár prvních čísel. Všechny dělitele čísla 1. 1, jediný dělitel je jen 1. 1 funguje? 1 má lichý počet dělitelů. To znamená, že zůstane rozsvícená. Protože ji rozsvítíme jen v prvním kole. To dává smysl. Dva. Jaké jsou dělitele čísla 2? Máme 1 a 2. Takže dvojka má sudý počet dělitelů. Rozsvítíte ji v 1. kole, zhasnete ve 2. kole. Pak už se jí nikdy nedotknete. Zůstane zhasnutá. Tři. Vaše dělitele jsou 1 a 3. Čtyři. Vaše dělitele jsou 1, 2 a 4. Zajímavé. Tady máme tři dělitele. Máme LICHÝ počet dělitelů. Takže čtyřka zůstane rozsvícená. Rozsvítíme ji v 1. kole, zhasneme ve 2. kole. A rozsvítíme znovu ve 4. kole. Pokračujme. Pět. Dělitele jsou 1 a 5. Šest. Dělitele jsou 1,2,3 a 6. Mají sudý počet dělitelů, takže budou na konci zhasnuté. Sedm. 1 a 7. Osm. To už jsme dělali. 1,2,4 a 8. Bude zhasnutá. Devět. Podívejme se. Devět. Dělitele jsou 1,3 a 9. Zajímavé. Znovu máme lichý počet dělitelů. Žárovka č. 9 bude na konci také zhasnutá. Pokračujme. Představte si, dělal jsem tohle na IQ táboře s dětmi. A ony okamžitě řekly, že vzdálenost mezi Číslem 1 a číslem 4 je 3. Vzdálenost mezi 4 a 9 je 5. A možná vzdálenost mezi 9 a dalším číslem bude 7. Zvyšuje se to o lichá čísla. Kolik je 9+7? Zkusme to. 16. Jaké jsou dělitele čísla 16? Jsou to 1, 2, 4, 8 a 16. Zajímavé. Funguje, že? Z devítky na 16 zvýšíte o 7. Ze 4 na 9 zvýšíte na 5. Zdá se, že tu máme pravidlo. Ale všimněte si něčeho ještě zajímavějšího ohledně čísel 1, 4, 9 a 16. A můžete zkusit všechna čísla mezi 9 a 16, a uvidíte, že mají lichý počet dělitelů. Ale co je zajímavé na těhle číslech? Proč mají lichý počet dělitelů? Ve všech ostatních případech, každý dělitel je spárován s dalším číslem. 1 x 2 je 2. 1 x 6 je 6. 2 x 3 je 6. Vždycky tvoří pár. Kromě těchto čísel. Ty se nepárují. Proč ne? 1 x 4 je 4. Ale 2 x 2 je také 4. Takže dvojku napíšeme jen jednou. 3 x 3 je 9. 4 x 4 je 16. Takže všechny žárovky, které budou svítit, jsou v podstatě čtverce. Proto mají lichý počet dělitelů. Takže, jaká je naše otázka? Otázka, kolik žárovek bude svítit, nám ukáže, kolik čtverců je mezi 1 a 100? Jednoduše je můžete vyjmenovat. A můžete říct: ok, čtverce jsou 1, 4, 9, 16. A můžete zkusit přijít na všechny. Nebo můžete říct: hm, kolik čísel mohu umocnit a dostat číslo menší nebo rovno 100? Hm, 100 rovná se 10 na druhou. Takže můžeme umocnit jen čísla mezi 1 a 10, abychom dostali čtverec. Takže je jen 10 čtverců mezi 1 a 100. Doufám, že jste se v tom neztratili, ale jestli vás to plete, prostě si je vypište. Vzhledem k tomu, že 100 je největší číslo, je to také největší čtverec v našem příkladu. A to je druhá mocnina 10. Jediné čtverce našem rozsahu, o kterých mluvíme, jsou 1 na druhou, 2 na druhou, 3 na druhou...až k 10 na druhou. To jde. 4 na druhou je 16. 5 na druhou je 25. 36, 49, 64, 81, a 100. Žárovky s těmito čísly jsou ty, které zůstanou rozsvícené, až bude po všem (po 100. kole) Doufám, že vás to bavilo:-)
video