Na mozek
Přihlásit se
Na mozek (8/8) · 12:09

Hlavolam s čísly na čele

Toto je další logická hádanka. Jde v ní o osoby, které se snaží vydedukovat, co mají na svých čelech. Jmenuje se Hra na čísla na čele. Takže, klidně můžeme říci, že bůh všech logických hádanek shromáždí tři osoby do jedné místnosti. Podotýkám, že ti tři jsou dokonalí logici. To znamená, že mají neomylnou schopnost logicky uvažovat. A každý z nich ví, že ti další dva - jsou celkem tři - jsou také dokonalí logici a mají neomylné logické schopnosti. Postavíme je do kruhu a řekneme jim, že toto je pohled zeshora. Takže tohle je čelo jednoho z nich. Pro jednoduchost budou všichni holohlaví, abychom mohli snadno kreslit na jejich hlavy. Tentokrát nebudeme jejich čela značit modře. Budeme na ně psát čísla. Řekněme, že pán kobky nebo bůh této hry praví: Vyberu tři čísla. Jsou vybrána tři čísla. Jsou jedinečná. To znamená, že žádná z těchto čísel neobsahují stejné číslo. Takže máme tři rozdílná čísla. Všechna jsou větší než nula. Důležité je, že jedno z čísel je součet zbývajících dvou. Logici dostanou tyto informace. Tento způsob používají, aby vybrali číslo. Řeknou to všem třem stranám. Co udělají je, že vezmou ta tři čísla a napíšou je na čela lidí. Neznámé jsou např. a, b, c. A my víme, že - posunu si to trochu dolů - a + b je rovno c. Víme, že a, b a c jsou rozdílné. A víme, že a je větší než 0, b je větší než 0. c je také větší než 0. Popíší tedy jejich hlavy. Takže tento chlapík bude mít na hlavě a. Tento chlapík bude mít na čele b. A řekněme, že tento bude mít c. Když tento chlapík vykoukne - a vy znáte ten důvod, proč popisujeme čela lidí. Protože na čelo si nevidíte. Žádné triky. Vidíte jen to, co mají na čele druzí dva ve hře. Tento chlapík vidí čísla a a b. Tento Chlapík vidí na čela c a a. A tento vidí zase na čela c a b. To máme pravidla hry. Samozřejmě nevíte. Např. tento chlapík má na čele neznámou c, která je náhodou součtem a a b. Ale on to neví. On neví, zda jeho číslo je, či není součtem. Neví, že má výsledné číslo. Takto jsem to teď náhodně nakreslil. Pravidla hry známe. Představte si, že jste jeden z hráčů. Vidíte následující obrázek. Podíváte se na další dva hráče ve hře. Zkusím je nakreslit trochu lépe. Díváte se na jednu osobu. Vidíte toto. Toto je jedna osoba ve hře. Na jejím čele, které je dost velké, vidíte číslo 20. A na dalším chlápkovi, kterého nakreslím fialově, vidíte číslo 30. Co následuje... Toto je tedy Váš pohled. Takže oni vidí na Vašem čele nějaké číslo. A tento chlapík vidí 20 a to, co máte na čele Vy. Na tomto 30 nebo prostě to číslo. Ten, kdo hru vede, pán kobky, se zeptá: Co za číslo máš na čele? A ty se podíváš na ty další dva a řekneš, že nemáš tušení, jaké číslo je na tvém čele. Jsem sice dokonalý logik, ale přesto netuším, co mám na čele. Oni řeknou: dobrá, nevadí. A jdou k tomuto chlapíkovi. Můžeme ho pojmenovat, jak chceme. A zeptají se ho, jestli ví, jaké číslo má na čele on. On se podívá na číslo na mém čele. Řekněme, že toto je moje čelo. Nevím, jaké číslo je na něm napsáno. Je tam prostě nějaké číslo. Podívá se na číslo a potom na chlapíka a říká: opravdu nevím, jaké je moje číslo. Oni na to, že nevadí. Potom se otočíte na tohoto chlapíka. A řeknete mu, ať se podívá na tohoto a tohoto chlápka. Víš, jaké je tvoje číslo? On se podívá na toto číslo a na číslo na tvém čele. A říká: Víš co? Já opravdu neznám svoje číslo. Pak se zase vrátí k tobě. A ty, protože jsi výborný logik, říkáš: Aha, už znám svoje číslo. Moje otázka na Vás - otázka tohoto logického problému tedy je: Jaké je Vaše číslo a proč? Tak tedy zní otázka. A všechno, co budu odteď ve videu dělat, bude nápovědou k řešení. A potom Vám řeknu řešení. Takže se na chvilku zamyslete. A zastavte video, kdykoliv potřebujete v klidu přemýšlet. Chvilku přemýšlejte. Řekl bych, že toto je poměrně náročná logický problém. K řešení je zapotřebí mnoha pokusů a omylů. Ale řešení - berte to jako malou nápovědu - není nijak speciálně komplikované. Nepotřebujete umět vyšší matematiku. Opravdu jde pouze o logiku. O přísně logické úvahy. Skutečně nepotřebujete vyšší matematiku, abyste dospěli ke správné odpovědi. Pojďme si to prozradit. Když mám nakreslit pohled zhora. Učiníme tak ve žluté barvě. Toto jste Vy. Toto je chlapík s 20 na čele. A toto je chlapík s 30 na čele. Co my víme? Pojďme to, co je na Vašem čele, nazvat a. To je číslo, které chcete zjistit. Víme, že a je větší než 0. Tyto jsou očividně větší než 0. To je zřejmé. Víme, že a nemůže být 20 ani 30. Teď přichází zajímavá věc. Řekli nám, že číslo na jednom z našich čel je součtem čísel na dalších dvou čelech. Tohle je opravdu velká nápověda. Myslím, že se to budete schopni vyřešit, když dostanete tuto nápovědu. a je buď součtem těchto dvou čísel. Tedy a je rovno 20 + 30, což by znamenalo, že a je rovno 50. Jaká je další možnost? Tato dvě čísla jsou po sečtení rovna a. To je jedna možnost. Další možnost je, že 20 + a se rovná 30. Tedy a je rovno 10. Samozřejmě 30 + a se nemůže rovnat 20, protože a nemůže být minus 10. To by byla jediná další možnost. A my už jsme řekli, že všechna čísla jsou větší než 0. Každý z hráčů tedy ví, že čísla na jejich čelech jsou buď součtem zbývajících dvou čísel nebo jejich rozdíl. Tento chlapík říká: Moje číslo je buď 30 + a, nebo je to rozdíl mezi a a číslem 30, což záleží na tom, které je větší. A on vidí, které je větší. Já ne. Můžeme říci, že to je absolutní hodnota 30 minus a. Toto ví o svém čísle. Tento chlapík ví, že jeho číslo je buď 20 + a, nebo je to absolutní hodnota 20 minus a. Toto všechno je dáno zadáním, že jedno z těchto čísel je součtem dvou dalších. Ale vy nevíte, jestli máte na hlavě součet, či máte číslo, které spolu s dalším tvoří součtové číslo. Ale pojďme se vrátit... Hned od začátku hry, než se nás zeptali, víme, že číslo na našem čele je buď 50 nebo 10. A to je docela dobré vodítko a můžeme ho použít. Zúžili jsem universum čísel z nekonečného počtu na dvě čísla. Tento chlapík tak může odpověď vydedukovat. Jaká další informace byla zadána? Postupovali jsem v kruhu. Poprvé, když jsme se chlapíka zeptali, jaké číslo měl, tak nevěděl. Byl by schopen říci, že je to buď 50, nebo 10, ale to není dostačující, abych učinil smělé tvrzení, že moje číslo je určitě 50, nebo že moje číslo je určitě 10. Jakou další indicii jsme měli? Takže, obrátili jsme se na tohoto chlapíka, ale on nebyl schopen uhodnout svoje číslo. Ani tento chlapík nebyl schopen uhodnout svoje číslo. Teď byste měli být schopni uhodnout svoje číslo. Pojďme se zamyslet. Pro případ, že tento chlapík má 50. Vlastně, pojďme se zamyslet nad druhou situací. Pojďme vzít situaci, kdy tento chlapík je číslo 10. Jestliže tento chlapík je 10, co uvidí tato osoba? Naznačím situaci zeleně. Tento chlapík řekne: Mám buď číslo 30 plus 10. Takže řekne: Mám na čele buď 40. Nebo 30 minus 10. Takže 20, že? A řekne: No, prostě nemohu dospět k jednotnému závěru. Buď mám číslo 40, nebo 20, prostě to nemůžu vyřešit. Dobrá. Teď se obrátíte na tohoto chlapíka. Pokud by měl tento chlapík číslo 10, co asi tak řekne? Řekne: Buď jsem 20 plus 10. Tedy jsem buď 30, nebo jsem 20 minus 10. A 20 minus 10 je 10. A ty řekneš počkej počkej. Já ale nemůžu být 10. Protože kdybych byl 10 a tenhle chlapík byl 10, to by poručovalo pravidla hry. Jedno z pravidel her přeci říká, že každé číslo musí být jedinečné. Každé číslo musí být jiné. Takže kdybys byl 10 -- a to víš od začátku hry, že jsi buď 50 nebo 10 takže kdybys byl 10, tak když přijdeš k tomuhle chlapíkovi, měl by být schopen vydedukovat že on je 30. A jak by mohl vydedukovat, že on je 30? Protože vidí 20 přímo před sebou. Kdybys byl 10, viděl by 20 a 10. A řekl by: Já jsem buď součet těchto čísel nebo jejich rozdíl. Když jsem součet, jsem 30. Když jsem rozdíl, jsem 10. Ale pak by řekl: Já nemůžu být 10 protože ty jsi 10. A každé číslo má být jiné. Takže musím být 30. Ano? Takže pokud jsi ve skutečnosti 10, když se projdeš kolem tenhle chlapík by měl vydedukovat jaké číslo je on. Ano? Protože on je dokonalý logik. Ale v tom zadání, které jsem vám dal, jsme se prošli kolem a tento chlapík nedokázal vydedukovat jaké číslo je. Nedokázal určit fakt, že je určitě 30. Takže když nedokázal určit, že je 30, znamená to, že před sebou neviděl 10. Takže určitě neviděl 10. Kdyby tam viděl 10, řekl by: já jsem 30. Protože vím, že nemohu být 10. Takže víme že nemáš na svém čele 10. A proto až přijdeš zpátky k sobě, řekneš: Já vím, že musím být 50. 50 je číslo na mém čele, protože kdybych byl 10 tenhle chlapík by byl schopen to určit. Byl by schopen určit číslo na svém čele dříve než by se dostal zpět ke mě. Každopádně, myslel jsem si, že by se vám tahle logická hádanka mohla líbit. Tu jsem nevymyslel sám. Vlastně jsem nevymyslel žádnou z nich ačkoliv jsem k některým z nich přidal vlastní zápletku. Ale určitě jich přidám víc. Nashle příště!
video