Funkce definované po částech
Funkce definované po částech (1/4) · 3:49

Funkce definovaná po částech Jak vypadá funkce, která je definovaná po částech, tedy není spojitá? Ukážeme si, jak jí popsat pomocí funkčích hodnot, zvlášť pro každou část.

video