Pořadí operací Příklady na výpočet hodnoty číselných výrazů a výrazů s proměnnými pro dané hodnoty proměnných. Doplňování závorek do číselných výrazů.

video