Klasicismus
Klasicismus (3/4) · 2:49

Girodet, Spánek Endymionův, 1791 Louver, Hovoří Beth Harris a Steven Zucker

Navazuje na Rokoko.
Jsme v Louveru a koukáme na malbu, jejímž autorem je jeden z Davidových žáků Jeho jméno je poměrně dlouhé, ale bývá nazývám pouze Girodet. Název této malby je Spánek Endymionův. Jedná se o starověkou legendu, která vypráví o ovčákovi, jenž byl ideálně krásný. A dostal se do sporu s bohyní Juno. Která ho potrestala tím, že ho uspala na 30 let. Ale byla shovívavá, řekl bych, a zařídila, aby za těch 30 let nezestárl. On si tak zachoval svou krásu i během těch 30 let. A v tomto obraze je navštíven bohyní Dianou, která je bohyní lovu. Diana se do něj zamilovala a navštěvovala ho každou noc. Přeměnila se do podoby měsíčního paprsku. Bývá spojována s měsícem. A ve své měsíční podobě je zosobněná i zde. Ozařuje ho svým světlem. Paprsek přichází z noční oblohy. Světlo prochází lesním porostem a osvítí další postavu. To je Zefýr, ztělesnění západního větru. Pomáhá Dianě tím, že roztahuje větve keřů, aby světlo proniklo k Edymionovi a zalilo ho svou září. Na tomto plátně tedy vidíme zájem o zachycení mužského ideálu krásy. Víme, že Davidovi následovníci se v této době vraceli ke starověkým řeckým sochám. Třeba sochám nahých atletů nebo bohů. Je zde skutečný zájem o nahotu, ale způsob zpracování je velmi jemný. Není zde mnoho anatomických detailů a svaly vidíme jen trochu na břiše. Paže a nohy vypadají velmi jemně, skoro až žensky. O tom není pochyb. Vlastně celá malba září světlem a tak zde nenalezneme jasné linky. A myslím si, že je jasné, že Girodet se inspiroval u některých starších italských mistrů. Najdeme zde znaky třeba Leonardova sfumata a další. Myslím, že obraz jistým způsobem předznamenává romantismus. Postava je opravdu mdlá a smyslná. Jsou tu zachycené emoce. Velmi se to liší od závažnosti a racionálnosti Davida v období neoklasicismu. Myslím, že máš pravdu. Přinejmenším pokud jde o atmosféru a povahu. Je více neřestná. Ale vlastně nelze říct neřestná, protože Diana byla svedena. Ale tyto emoce a zájem o srdce byly v rokoku velmi typické.
video