Vi Hart
Vi Hart (7/15) · 3:55

Čmárací hudba Vizuální a hudební vysvětlení skupin matematické symetrie. Změny, které se ukazují ve videu jsou ekvivalentní změnám na hudební stupnici. Tento typ opakujících se vzorců se nazývá vlisované vzorce. V tomto videu taktéž můžeme najít pár obrazů, které je znázorňují.

video