Vi Hart
Vi Hart (10/15) · 5:17

Pí je (pořád) špatně. Neměli byste věřit ničemu, co říkám, aniž byste si to 2x zkontrolovali.

video