Vi Hart
Přihlásit se
Vi Hart (2/15) · 7:15

Möbiův příběh

Kdysi dávno někde v neznámu byl malý svět. Byl to plochý svět, ne přilš široký Ve skutečnosti byl tak malý, že když jste si nedali pozor tak jste mohli snadno přepadnout přes okraj. V tomto světě stál dům, ve které žila trojúhelnice. Její jméno bylo wind (vzduch). Wind žila sama a občas jí to z toho bylo velice smutno, naštěstí nebyla zcela samotinká, jelikož měla kamaráda žijcího nedaleko. Jmenoval se pán Ug. (Mr. Ug) Wind často pana Uga navštěvovala. Chodívala kolem velké skály, smrčné klády a obchodu s řepnou slupkou i když jej bohužel neviděla nikdy otevřený. Dokud nedorazila k žlutému domu pana Uga. (Mr. Ug) Co se týče pana Uga, tak on nikdy nebyl doma... Takže mu Wind jako vždy zanechala zprávu. Aby věděl že tam byla. Napsala HI Mr.ug. - Ahoj pane Ugu. Doufaje v jeho návrat Wind chvíli čekala avšak nakonec se vzdávavše vrátila domů. Okolo obchodu se slupkama od řepy, smrčné klády a velké skály k jejímu vlastnímu domu. Když se vrátila, všimla si že pro ní někdo zanechal zprávu. Říkala Hi wind. (ahoj Wind) Pan Ug za ní musel zajít zatímco ona šla za ním. Kopla se za to, že čekala tak dlouho. Kdyby se vrátila dříve, bývala by ho odchytila. Smazala zprávu a rozhodla se za panem Ugem zajít. Jelikož on domů nejspíš mířil též. Jejich nařasování ovšem bylo zase špatné... Kdykoli ho šla navštívit, on šel navštívit ji. Ve skutečnosti se s ním nikdy nesetkala. Ale měla pocit jako kdyby ho znala velice dobře. Kvůli zprávám, které pro sebe vždy zanechávali. Když k němu příšla tak si všimla, že její zprávu přečetl a smazal. A nebyl doma. Wind na takovou náhodu byla zvyklá, takže pokračovala v konverzaci dvou trojúhelníku a napsala mu how r u, rite now (jag se máž, napyž teť) a otočila se a spěchala domů. V mluvnici nebyla moc dobrá, protože všehovšudy na jejich světě nebyla žádná škola... Mr. ug také někdy psal hrubky. Ale Wind věřila, že umí krásně kouzlit se slovy. Například, když dorazila domů, Mr.ug jí odpověděl na její otázku jak se má. Napsal mňam v životě mňam. Myslela si, že to je krásná metafora. Bylo pro ní dojemné, že jí její soused odpověděl na otázku jak se máš lépe než děkuji dobře... Co ale opravdu chtěla ze všeho nejvíce bylo aby se s ním setkala tváří v tvář. Rozhodla se vyzkoušet jinou taktiku. Smazala jeho poznámku a napsala zpět hned. Kdyby k ní pan Ug přišel když nebyla doma věděl by, že na ní má počkat. Cesta ke skutečnému setkání. Jelikož však byla velmi nervózní se proto Wind rozhodla, že její zpráva, která je v porovnání s jeho nevýrazná, dojde většímu naplnění ilustrací nožky s křídly na patách. Poté spěchala k domu pana Uga s rychlostí boha Hermese aby zjistila, že pan Ug opět není doma. Ovšem podle všeho začal pracovat na novém projektu. Tyčel se u něj doma totiž nápis jelení Zoo spolu s obrázkem jelena. Možná byl někde mimo aby schromažďoval jeleny pro svoji zoo. Možná se ale rozhodl ji navštívit a uviděl vzkaz co pro něj zanechala. Proto rychle napsala Ahoj odcházím a spěchala domů s rychlostí boha Merkura. Navrátila se domů doufaje, že se konečně setká s panem Ugem. Našla ale jenom zprávu "PŘEHODNOŤ AHOJ" Pro ní to byla velmi zajímavá zpráva. Došla kvůli ní totiž k názoru, že nejspíše tráví přezpříliš času snahou setkat se s panem Ugem, že zapomíná na své vlastní projekty. Zamyslela se nad tím jak často se jejich cesty setkávají a přesto se nikdy nesetkali na cestě mezi jejich domy. Možná používal nějakou jinou cestu. Wind nikdy neprozkoumávala svět nalevo od jejího domu. Možná ale pro ní přišel čas tomu tak učinit namísto ústavičného zaobírání se panem Ugem. Vydala se tedy na dobrodružství. Možná zatímco pan Ug pracuje na své jelení zoo by mohla mít svůj vlastní projekt. Projekt průzkumu světa. Vyrazila tedy a objevila mnoho zajímavých míst. Obchod, který prodává hovězí a pivo. Naneštěsti již dávno zavřený... Modrohůl, a zamkoláč, který jejímu uchu nezněl zrovna libě. Nakonec se ovšem ocitla na místě jí velice známém. U domu pana Uga. Jako vždy nebyl doma. Teď ovšem věděla proč se nemohly navzájem setkat. Jejich malý svět byl smyčka. Nemohly se setkat jelikož se každý vydávali jinou cestou. Wind byla velmi nadšená co se týče jejího objevu, jelikož teď mnohem lépe rozuměla světu ve kterém žije. Navíc v tak malém světě je jí zajisté osudem aby se spolu s panem Ugem setkali. Hned po návratu domů se rozhodla pracovat na dalším projektu. Někdy mívala obavy, že by někdo z nich přepadl přes okraj světa a že by se tak spolu nikdy nesetkali. Vždyť ona jako malá spadla z placatého světa na kterém vyrostla a tak se dostala na tento zvláštní svět. Napadlo ji, že by kolem okraje postavila ohradu. Předtím se jí to zdálo jako příliš grandiózní projekt. Teď ale, když věděla že svět je smyčka si uvědomila že by tento projekt mohla dokončit. A postavit kolem světa ohradu. Začala se stranou pod jejím domem a vypracovala se k domu pana Uga. Procházeje kolem velké skály, smrčné klády a obchodu s řepnými šlupkami nakonec dorazila k domu pana Uga. Srceridně dofala v to, že by mohl být doma, namísto toho stavěl pan Ug svůj vlastní plot na druhém kraji světa. Možná zašel na návštěvu k ní domů a viděl jak začal stavět ohradu a rozhodl se, že jí pomůže. Wind pokračovala se stavěním své ohrady. Podle ní bylo od pana Uga krásné, že jí pomohl s tímto projektem. Prošla kolem zamkoláče, modrohole a obchodu s hovězím a pivem a když se vrátila domů bylo pro ní štěstím vědět že celý svět je v bezpečí a že ona musela udělat jenom půlku práce. Ubezpečená vědomostí toho, že ji pan Ug neopustí začala Wind pracovat i na jiných projektech třeba si sehnala pejska, který pomáhal zapomínat na její samotu. Postavila mu i boudičku. (dog=pes) Občas zaputovala k domu pana Uga aby se podívala co má na práci. Podle všeho přešel v nedávné době na náboženství. Jelikož si u domu postavil malý kostel. (god=bůh) Jednoho dne byla Wind venku se svým psem, když se země začla třást. Najednou se zem začla rozdělovat ve dví. Zemětřesení! Tak silné, že trhalo svět na kusy! Wind se rychla vzdálila od nebezpečné trhliny která se tvořila v jejím světě. Její pejsek naneštěstí zůstal na druhé straně. Běžela a snažila se dostat přes trhlinu Ale přímo uprostřed se svět trhal na dvě části kolem dokola.... Mohla stále slyšet svého psa jak štěká. Ale ten zvuk se ztrácel jak se od sebe dvě strany světa zdalovaly. A zdalovaly... Uvidí ještě někdy svého psa? A co pan Ug? Nesnáším, když musím končit v nejnapínavějším momentu, ale naštěstí pro vás můžete sami zjistit jak příběh dopadl. Wind nežije na kdejaké smyčce, ale na Möbiově smyčce. Kterou si můžete snadno udělat z papíru. Stačí vystříhnout proužek. A namísto slepení do obyčejné smyčky ho nejdříve napůl zkruťte. Pokud použijete zvýrazňovač, který prosakuje, můžete nakreslit Windin dům a vidět ho z druhé strany ale vše co je opravdu důležité je nakreslit Wind a jejího psa. Vystříhněte čáru uprostřed papíru a řekněte mi potom, jak toto kataklysma dopadlo.
video