Rychlokurz chemie
Rychlokurz chemie (4/26) · 10:33

Periodická tabulka prvků Hank nás provede nejdůležitější tabulkou na světě a dozvíme se také něco o jejím tvůrci, Dmitriji Mendělejovi. Zmíněnou cylindrickou tabulku prvků lze najít zde: http://www.av8n.com/physics/periodic-table.htm

video