Rychlokurz chemie
Rychlokurz chemie (5/26) · 11:46

Elektron Hank nám poví něco o elektronech. Využijeme hudební analogie, abychom si lépe představili podivný život elektronů ve svých orbitalech. Povíme si také o elektronové konfiguraci, ionizační energii, elektronové afinitě a jak to všechno souvisí s periodickou tabulkou.

video