Rychlokurz chemie
Rychlokurz chemie (13/26) · 10:26

Reálný plyn Tak jako svět okolo nás, ani plyny se nechovají vždy ideálně. Hank nám poví, proč rovnice ideálního plynu funguje pouze přibližně a ukážeme si rovnici přesnější, kterou před více než sto lety odvodil Johannes van der Waals.

video