Rovnice s neznámou pod odmocninou
Přihlásit se
Rovnice s neznámou pod odmocninou (1/9) · 11:10

Úvod do řešení rovnic s odmocninami Vyřešíme si první rovnici s odmocninou. V tomto typu rovnic je důležité nezapomenout na zkoušku správnosti řešení.

Navazuje na Lineární rovnice o dvou neznámých.
video